O projektu / programu

Prevencija predstavlja proaktivni proces koji se usmjerava ka građenju kapaciteta za očuvanje i unaprjeđenje zdravlja i dobrobiti ljudi, uključujući i specifično identificirane pojedince i populacione grupe izložene visokom stepenu rizika. Ona predstavlja aktivni proces kreiranja uslova i individualnih/grupnih znanja i vještina koje promoviraju dobrobit i zdravlje ljudi. Velikim dijelom prevencija se usmjerava na ponašanje i stavove ciljne grupe, što ujedno uključuje motiviranje i poticanje ljudi da promijene svoj način života u željenom smjeru. Edukacija i informiranje igraju ključnu ulogu u tom procesu.
Preventivne mjere kao rezultat imaju smanjenje potražnje opojnih droga kroz aktivnosti sprječavanja započinjanja korištenja droga, te sprječavanja da pokusno korištenje ne postane redovno korištenje. Programi prevencije se provode u sklopu mjera koje su usmjerene na smanjenje potražnje opojnih droga u koje se ubrajaju i mjere ranog interveniranja kod rizične upotrebe, te mjere obezbjeđenja programa tretmana, rehabilitacije i društvene reintegracije. Preventivni pristup može da se reaiizuje kroz mjere i aktivnosti koje se primjenjuju kroz različite sisteme: sistem zdravstva i socijalne zaštite, sistem obrazovanja, pravosudni sistem, sistem informisanja itd. Treba uzeti u obzir posebne potrebe etničkih manjina s obzirom na moguće jezičke barijere i probleme pristupa zdravstvenim i socijalnim službama.
Projekat će svoj cilj ostvariti kroz anonimno anketiranje ciljne grupe (studentska populacija), te kroz niz edukacija (održavanje predavanja) ciljnim grupama, ali i populaciji građana, odnosno široj lokalnoj zajednici. Predavanja se planiraju održavati osim za to jasno definisanih termina, i tokom zvaničnih aktrivnosti udruženja nacionalnih manjina.

Projektom i projektnim aktivnostima će biti pokrivena cijela teritorija FBiH preko javnih univerziteta: Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet u Mostaru, Univerzitet u Zenici i eventualno privatnih univerziteta. Predviđa se ce 1000 anketiranih studenata sa forsiranjem ličnih kontakata pošto odaziv na elektronski oblik anketiranja daje obično slabiji rezultat.

Cilj ovog projekta jeste da on bude životan i primjeren postojećim okolnostima, dakle ne smije ostati na nivou teorijskih razmatranja i pukog aktueliziranja problema. Uvažavajući okolnosti i pristupe u rješavanju problema u široj zajednici, Program mora ponuditi konkretna uputstva za djelovanje na lokalnom nivou, raspoloživim sredstvima i uz angažman ponajprije vlastitih snaga. Za uspjeh Programa potrebno je napraviti što veći obuhvat u pokrivanju cjelokupne populacije na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, uz poseban tretman ciljanih populacija i grupa.

• Usmjeriti pažnju građana Federacije Bosne i Hercegovine na prisutne probleme mladih.
• Smanjiti potrošnju droga i drugih štetnih supstanci među mladima na području Federacije Bosne i Hercegovine.

Učesnici u projektu / programu

Ciljevi projekta
1000+
Anketirati
100 %
Održati predavanja
Projektne

Novosti

Zadovoljstvo nam je pozvati sve sudionike i ostale znatiželjnike na predavanje u sklopu projekta „RAŠIRENOST KORIŠTENJA OPOJNIH SREDTAVA U STUDENTSKOJ POPULACIJI NA PODRUČJU FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE“. Nemojte propustiti ovu …